kwietnia 25, 2019

Rodzaje błędów medycznych


Witajcie Kochani

Codziennie spotykamy się z różnymi historiami, gdzie w wyniku błędu lekarskiego pacjent został źle zdiagnozowany i przechodził z tego powodu różne zdrowotne komplikacje. W dzisiejszym świecie szpitale, przychodnie czy oddziały ratunkowe są przepełnione pacjentami, którzy potrzebują pomocy, niestety ilość pacjentów przerasta obecnym w tych miejscach lekarzy. Wynikiem tego wszystkiego są liczne błędy popełniane przez personel medyczny. Wynikają one często z przemęczenia, braku czasu, pomyłek itd. 
Jakie są rodzaje takich błędów.Błędy medyczne- pomyłka lekarza lub personelu medycznego wskutek którego pacjent zostaje potraktowany nie zgodnie z zasadami, jakie obowiązują w świecie medycyny. Błędy medyczne prowadza do uszczerbku na zdrowiu, a nawet śmierci pacjenta.

Rodzaje błędów medycznych:

- zła diagnostyka- najczęściej spotykany błąd to źle postawiona diagnoza przez lekarza. Błąd ten wynika ze złego zapoznania się z objawami choroby, wynikami i nieodpowiedniej interpretacji lekarskiej.

- nieprawidłowy sposób leczenia- błąd ten wynika z nietrafnie postawionej diagnozy, która nie daje możliwości odpowiedniego leczenia pacjenta. Źle dobrany sposób leczenia to nieodpowiednie dobranie leków, które może zaszkodzić zdrowiu, a nawet życiu, wykonywanie zbędnych zabiegów.- nieodpowiednie zachowanie- czynności wykonywane przez lekarza i personel prowadzące do pogorszenia się stanu zdrowia pacjenta. Błędy terapeutyczne często spotykane są przy zabiegach, operacjach i w czasie po nich, kiedy lekarz brakiem odpowiedniej wiedzy i doświadczenia postępuje w sposób niezgodny do danej sytuacji.

- pomyłki- kolejny błąd dotyczy technicznych rzeczy takich jak np. pomylenie wyników badań przez personel, co może skutkować źle podanymi lekami czy nawet zbędnym zabiegiem. Pomylenie leków czy zła dawka podana pacjentowi.

- zła organizacja pracy- np. źle przechowywanie danych (dokumentacji medycznej) pacjentów, które może doprowadzić do nieprzyjemnych sytuacji czy wycieków danych wykorzystanych przeciw pacjentom. Nieodpowiednia organizacja prowadzi także do długich i zbędnych kolejek przed gabinetami specjalistycznymi.

Błędy medyczne są popełniane z różnych powodów, jednak wszystkie tego typu zachowania są karalne. Osoby dotknięte błędem medycznym lub błędem lekarskim mają prawo do odszkodowania z tego tytułu i mogą żądać rekompensaty. Niestety takie sprawy są bardzo trudne i długo się ciągną.

1 komentarz:

  1. Nie dość, że takie sprawy długo się ciągną i są trudne, to rzadkością jest ich pomyślne dla siebie zakończenie :)

    OdpowiedzUsuń

Copyright © 2017 Safiya's Lifstyle Blog